19/1/2021: Radio Tiếng Nước Tôi Sacramento trên AM 1690, Thứ Hai – Thứ Sáu, 1 PM – 3 PM

Xin mời quý vị bấm các nút LIKE, SUBSCRIBE, và Nhấn chuông để nhận thông báo cho các chương trình tới. Cám ơn quý vị.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/