Quốc hội yêu cầu kiểm toán giá điện

Vấn đề hóa đơn tiền điện của người dân tăng cao bất thường kể từ đợt nâng giá mới nhất vào ngày 20 tháng 3 vừa qua được bàn thảo ở nghị trường Quốc Hội.…

Tham nhũng và tầm tô

Cuối Tháng Tư vừa qua, một công ty nghiên cứu thị trường tại Việt Nam vừa công bố kết quả khảo sát về nỗi quan tâm xã hội của người dân thành thị trong nước,…

BOT: Nắm đấm và xôi

Người Việt thường dùng thành ngữ “chịu đấm ăn xôi” để chỉ những kẻ trâng tráo, chấp nhận bị khinh ghét để thủ lợi. Không chỉ chủ đầu tư các dự án hạ tầng giao…