Khám nghiệm pháp y độc lập

Ở Việt Nam, thỉnh thoảng công chúng lại nghe thông tin về tình trạng công dân tử vong trong quá trình bị bắt giữ, tạm giữ, tạm giam, hoặc khi triệu tập làm việc tại…

Ngọn lửa Thiên An Môn chưa tắt

Sau khi cuộc nổi dậy Thiên An Môn bị dập tắt trong lửa và máu ngày 4 tháng 6, 1989, trên tường Thiên An Môn chưa khô vết máu xuất hiện một đoạn văn ngắn…

Phan Kim Khánh và Drew Pavlou

Drew Pavlou (người Úc) có lẽ là một sinh viên đại học nổi tiếng nhứt thế giới, vì em thách thức cả hệ thống đại học Úc và chống lại sự bành trướng ảnh hưởng…

Con đường Công lý

Ngày này 20 năm trước, 31/5/2000, rời nước Mỹ sau một năm học chương trình Master of Laws, tôi trở về Việt Nam với hoài bão xây dựng nền tảng án lệ cho nền tư…

Chúng ta còn chấp nhận bị bắt bớ…

Không ai thích bị chỉ trích. Cả tôi, cả bạn. Tôi thừa nhận rằng trong muôn vàn những thảo luận trong và ngoài mạng xã hội, tôi chưa từng thích thú gì khi bị phản…