Sóng Nhạc với Phương Thy và Nam Phong…

#tntmedialive #radiotiengnuoctoi #songnhac #phuongthy #namphong Quý vị muốn tham gia thì xin gọi các số điện thọai sau đây: 408-766-6409, 408-766-6410 Xin mời quý vị bấm các nút LIKE, SUBSCRIBE, và Nhấn chuông để nhận…

Văn Chương Chữ Nghĩa #31 với Xuân Trâm…

#tntmedialive #radiotiengnuoctoi #vanchuongchunghia #xuantram #namphong Xin mời quý vị bấm các nút LIKE, SUBSCRIBE, và Nhấn chuông để nhận được thông báo cho các chương trình tới. Cám ơn quý vị. Quý vị có thể…

̣̣11/1/22: TNT Sacramento, AM 1690, Thứ Hai –…

#tntmedialive #radiotiengnuoctoi #tntsacto Xin mời quý vị bấm các nút LIKE, SUBSCRIBE, và Nhấn chuông để nhận được thông báo cho các chương trình tới. Cám ơn quý vị. Quý vị có thể đóng góp…

̣̣12/1/22: TNT Sacramento, AM 1690, Thứ Hai –…

#tntmedialive #radiotiengnuoctoi #tntsacto Xin mời quý vị bấm các nút LIKE, SUBSCRIBE, và Nhấn chuông để nhận được thông báo cho các chương trình tới. Cám ơn quý vị. Quý vị có thể đóng góp…

̣̣13/1/22: TNT Sacramento, AM 1690, Thứ Hai –…

#tntmedialive #radiotiengnuoctoi #tntsacto Xin mời quý vị bấm các nút LIKE, SUBSCRIBE, và Nhấn chuông để nhận được thông báo cho các chương trình tới. Cám ơn quý vị. Quý vị có thể đóng góp…

Sóng Nhạc với Phương Thy và Nam Phong…

#tntmedialive #radiotiengnuoctoi #songnhac #phuongthy #namphong Quý vị muốn tham gia thì xin gọi các số điện thọai sau đây: 408-766-6409, 408-766-6410 Xin mời quý vị bấm các nút LIKE, SUBSCRIBE, và Nhấn chuông để nhận…

̣̣14/1/22: TNT Sacramento, AM 1690, Thứ Hai –…

#tntmedialive #radiotiengnuoctoi #tntsacto Xin mời quý vị bấm các nút LIKE, SUBSCRIBE, và Nhấn chuông để nhận được thông báo cho các chương trình tới. Cám ơn quý vị. Quý vị có thể đóng góp…