̣̣18/5/22: TNT Sacramento, AM 1690, Thứ Hai –…

#tntmedialive #radiotiengnuoctoi #tntsacto Xin mời quý vị bấm các nút LIKE, SUBSCRIBE, và Nhấn chuông để nhận được thông báo cho các chương trình tới. Cám ơn quý vị. Quý vị có thể đóng góp…

̣̣17/5/22: TNT Sacramento, AM 1690, Thứ Hai –…

#tntmedialive #radiotiengnuoctoi #tntsacto Xin mời quý vị bấm các nút LIKE, SUBSCRIBE, và Nhấn chuông để nhận được thông báo cho các chương trình tới. Cám ơn quý vị. Quý vị có thể đóng góp…

̣̣16/5/22: TNT Sacramento, AM 1690, Thứ Hai –…

#tntmedialive #radiotiengnuoctoi #tntsacto Xin mời quý vị bấm các nút LIKE, SUBSCRIBE, và Nhấn chuông để nhận được thông báo cho các chương trình tới. Cám ơn quý vị. Quý vị có thể đóng góp…

TRAILER: Xin đón xem Hát Cho Đồng Bào…

Chương trình gây quỹ online Hát Cho Đồng Bào Tôi do Câu Lạc Bộ Thân Hữu Việt Tân San Diego thực hiện. Trong ngày tổ chức quý vị có thể gọi hai số điện thoại…

Câu Chuyện Việt Nam Với Ls Nguyễn Văn…

#tntmedialive #radiotiengnuoctoi #nguyenvubinh #nguyenvandai Xin mời quý vị bấm các nút LIKE, SUBSCRIBE, và Nhấn chuông để nhận thông báo cho các chương trình tới. Cám ơn quý vị. Quý vị có thể hỗ trợ…