CCTN: Biểu tình tại Mỹ lắng diụ; Trung cộng quáy phá khắp Biến Đông

28/6/2020: Câu Chuyện Tuần Này với Hoàng Thế Dân và Xuân Trâm/Nam Phong được phát thanh vào mỗi Chủ Nhật từ 6 PM – 8 PM ̣(giờ Cali) trên hệ thống Radio Tiếng Nước Tôi và TNT Media

Xin mời quý vị bấm nút LIKE và SUBSCRIBE để nhận thông báo các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/