CCVN: Ngoại giao vaccine cùa NXP; Kê khai tài sản bên quân đội; Ngân sách trung ương đã cạn

#tntmedialive #radiotiengnuoctoi #cauchuyenvietnam #nguyenvandai #nguyenvubinh
Câu Chuyện Việt Nam với LS Nguyễn Văn Đài và nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình từ Hà Nội được phát thanh trực tiếp trên làn sóng của Radio Tiếng Nước Tôi (radiotiengnuoctoi.com)