Hàng ngàn người thương tiếc nhà sư mang chánh niệm đến phương Tây #shorts

Hàng ngàn người thương tiếc nhà sư mang chánh niệm đến phương Tây
#RFAvietnamese #ThiensuThichnhatHanh #ThichNhatHanh

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn