Liên bang, tiểu bang ở Mỹ giúp đào tạo những người mất việc trong đại dịch | VOA

#VOATIENGVIET
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Trong lúc người Mỹ tiếp tục vật lộn với suy thoái kinh tế do đại dịch, các chính quyền cấp tiểu bang và thành phố đang cung cấp tài chính để đào tạo những người tìm việc làm những nghề có nhu cầu cao. Một phần số tiền đó đến từ Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Mỹ trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la nhằm đào tạo người dân trong các lĩnh vực như máy tính, công nghệ dữ liệu, xây dựng, chăm sóc sức khỏe và khách sạn.

As Americans continue to grapple with the economic downturn from the pandemic, state and city governments are providing funding to train job seekers in high-demand occupations. Some of that money comes from the $1.9 trillion American Rescue Plan Act to train people in fields such as computers, data technology, construction, health care and hospitality. VOA’s Penelope Poulou has more.