Người thiểu số Việt Nam tị nạn tại Thái Lan: Một cổ hai tròng!

Cuộc sống của các dân tộc thiểu số Việt nam sau khi tạm cư tại Thái Lan để xin tị nạn ở quốc gia thứ ba không phải dễ dàng, ngoài việc trốn tránh cảnh sát Thái, họ vẫn tiếp tục bị hăm doạ, sách nhiễu.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn