Sứ mệnh

Đài Á Châu Tự Do hoạt động dưới sự giám sát của Quốc hội Mỹ nhằm loan đi các tin tức nội địa không bị kiểm duyệt ở Trung Quốc, Tây Tạng, Bắc Hàn (Triều Tiên), Việt Nam, Campuchia, Lào, Miến Điện và các nơi khác ở Châu Á – những nơi có môi trường truyền thông nghèo nàn và có rất ít sự bảo vệ đối với quyền tự do phát biểu. Tất cả các chương trình phát thanh được thực hiện bằng tiếng địa phương bao gồm tiếng Hoa phổ thông (Quan Thoại), tiếng Hoa Quảng Đông, tiếng Tây Tạng, tiếng Ughur (Duy Ngô Nhĩ), tiếng Việt, tiếng Lào, tiếng Khmer, tiếng Miến, và tiếng Hàn.

RFA tuân thủ các tiêu chuẩn báo chí cao nhất gồm sự khách quan, chính xác và công bằng, được xác định trong nguyên tắc nghề nghiệp dành cho các phóng viên và biên tập viên. Tại các quốc gia và khu vực có rất ít hoặc không có được tiếp cận với nền báo chí chính xác và kịp thời, cũng như các ý kiến và quan điểm thay thế, chín ban tiếng địa phương của RFA sẽ điền vào chỗ trống này. RFA hướng tới việc đạt được sự tin tưởng cao nhất của khán, thính giả, độc giả và hoạt động như là một hình mẫu mà theo đó những nơi khác có thể hình thành phong cách báo chí mới nổi của riêng mình.