Tại sao nhiều người rời California dọn về Texas? (VOA)

#VOATIENGVIET
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Hai tiểu bang đông dân nhất của Hoa Kỳ, California và Texas, từ lâu đã cạnh tranh nhau để thu hút các công ty và nhân tài. Các dữ liệu của cuộc Điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2020 cho thấy bang Texas đang thu hút nhiều người hơn – kể cả dân từ California.

The two most populous U.S. states, California and Texas, have long competed to attract companies and talent. The 2020 U.S. Census data shows Texas is drawing more people – including Californians. VOA’s Elizabeth Lee explains why.