Thấu hiểu hoàn cảnh, cộng đồng Mỹ gốc Việt gây quỹ hỗ trợ tị nạn Afghanistan

Những hình ảnh chạy nạn gần đây của người Afghanistan gợi lên nhiều ký ức đau thương cho cộng đồng tị nạn Việt Nam ở Mỹ. Cả hai cộng đồng người Mỹ gốc Việt và gốc Afghanistan thấu hiểu nỗi đau lưu lạc của nhau và cùng nhau gây quỹ hỗ trợ người tị nạn từ Afghanistan.
Xem video trên website của VOA – https://www.voatiengviet.com/a/th%e1%ba%a5u-hi%e1%bb%83u-ho%c3%a0n-c%e1%ba%a3nh-ng%c6%b0%e1%bb%9di-m%e1%bb%b9-g%e1%bb%91c-vi%e1%bb%87t-g%c3%a2y-qu%e1%bb%b9-h%e1%bb%97-tr%e1%bb%a3-t%e1%bb%8b-n%e1%ba%a1n-afghanistan/6233832.html