Thị trường lao động xáo trộn hậu đại dịch (VOA)

#VOATIENGVIET
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Đại dịch COVID-19 đã buộc nhiều doanh nghiệp tính toán lại mô hình hoạt động, cũng như nhìn ra được một số chuyên gia trong tình hình mới.

The coronavirus pandemic has forced businesses to reevaluate the way they operate, as well as see some of the specialists in a new light. Daria Dieguts asked experts to look at what the future job market might look like.