Tin nóng RFA | Ân Xá Quốc Tế: VN tăng đàn áp, kiểm duyệt thông tin trên mạng sau vụ Đồng Tâm

1. Ân Xá Quốc Tế: Việt Nam gia tăng đàn áp, kiểm duyệt thông tin trên mạng sau vụ Đồng Tâm
2. Báo cáo đầu tiên về vụ Đồng Tâm được xuất bản không do chính quyền kiểm duyệt
3. Bộ Công an tổ chức tang lễ 3 công an chết trong vụ Đồng Tâm

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn