Truyền hình VOA 12/7/19: Tội phạm TQ đổ về Đà Nẵng trên đà tăng

Tội phạm TQ đổ về Đà Nẵng trên đà tăng. Thanh tra: 96% đơn khiếu nại liên quan đến đất đai. VN công bố dân số trên 96 triệu người, đứng thứ 15 thế giới. Tranh chấp Nhật-Hàn: Seoul kêu gọi Mỹ làm trung gian. Ngoại trưởng Iran: Vai trò của Mỹ trong chính trị thế giới đã hết. Putin hy vọng đàm phán sẽ bình thường hóa tình hình Venezuela. Xem thêm: http://bit.ly/2Sc5rgc